Restrup stort billede

Historie

Gården hed oprindeligt Refstrup efter vikingen Ref, der grundlagde den. Niels Eriksen Gyldenstjerne til Refstrup er kendt ejer i 1314.Gabriel Gyldenstjerne anlagde det nuværende voldsted , en treetagers borg og broen over voldgraven efter reformationen.

Jørgen Marsvin blev ejer i 1647, men lånte af svogeren Parsberg, der ville have pengene tilbage. Men Jørgen truede med at røde hane ville gale over hans gård, og at han ville få blypiller i bagen, hvis han gjorde alvor af sit forehavende. Da svenskerne i 1659 forsøgte at storme København, ledede admiral Christoffer Lindenov forsvaret ved at lægge sine krigsskibe langs murerne. Herfra kunne kanonerne beskyde de fremstormende svenskere, hvor over halvdelen blev ramt. 

Som tak for at redde kongeriget fik han 29 kirkesogne og kunne købe Restrup.

I 1696 overtog Christian Fr. von Levetzow Restrup. Han blev tildelt Elefantordenen og udnævnt til greve for stamhuset Restrup, der havde 35.000 ha jord hvoraf halvdelen hørte til selve Restrup. Greven opførte i 1723 den nuværende hovedbygning i barokstil. Greven boede i København om vinteren, hvor han opførte Amalienborgs ene palæ, der siden blev bolig for Christian den 8.Johan M. de Neergaard opsatte i 1815 herregårdens sjældne panoramatapeter med parforcejagt skabt af maleren Charles Vernet i Paris, men han måtte pga. økonomisk krise forlade gården.
Poul Chr. von Stemann købte i 1851 gården med 6.500 ha på auktion. Han var ridder af Elefantordenen og statsminister i 21 år.  Herfra startede dansk kartoffelavl, der nu har centrum i Karup, og man udviklede nye rodfrugter til sukker- og foderroer. I 1912 blev Store Restrup den første uddannelsesinstitution for voksne i Nordjylland. Om vinteren undervistes i jordbrug, og om sommeren var her husholdningsskole. I 1991 åbnede slotshotellet, der i 2013 blev kendt fra TV2’s julekalender ”Tvillingerne og Julemanden”. Store Restrup opvarmes med halm fra landbruget og er Co2 neutral.
Læs mere om Store Restrups historie og artikler om herregården her.

Store Restrup Slotshotel er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotte og herregårde.

Andre Slotshoteller:
Vraa Slotshotel
Kokkedal Slotshotel
Sophiendal Slotshotel
Sauntehus Slotshotel
Hvedholm Slotshotel
Roegegaard

Kontakt:

  Telefon: ( +45 ) 98 341 888
  E-mail:  [email protected]
   Addresse: Restrup Kærvej 10, 9240 Nibe

Find os på:


Facebook


Instagram


Envelope